Gizlilik Politikası

 
Kişisel verilerin korunması, HokusPokus Oyuncak olarak, en önmeli önceliklerimiz arasında olup, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, ticari faaliyetlerimizi yerine getirirken herhangi bir şekilde temas ettiğimiz tüm gerçek kişilere ait kişisel verilerin korunmasına ve bu çerçevede KVKK’da yer alan gerekliliklerin eksiksiz olarak yerine getirilmesine büyük önem vermekteyiz.
 
İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası (“Politika”) kapsamında, şirketimiz tarafından gerçekleştirilen kişisel veri faaliyetleri, kişisel verilerin HokusPokus Oyuncak tarafından toplanması, kullanılması, paylaşması ve saklanması süreçleri ve prensipleri hakkında sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, böylelikle Şirketimiz kişisel veri sahiplerini bilgilendirerek gereken şeffaflığı sağlamaktadır. İşbu Politika’da, HokusPokus Oyuncak tarafından veri sahiplerine ait kişisel verilerin işlenmesine ilişkin esaslara KVKK’da yer alan düzenleme sırasına uygun olarak yer verilmiş olup, bu açıklamalar HokusPokus Oyuncak çalışanlarını, aktif ve potansiyel müşterilerimizi, ziyaretçilerimizi ve HokusPokus Oyuncak ile ilişki içinde bulunan diğer gerçek kişileri kapsamaktadır.

 
www.hokuspokusoyuncak.com, HOKUSPOKUS OYUNCAK markası ve sunduğu bir hizmettir. Kullanıcının kişisel verilerinin işlenmesinden sorumlu kişi HOKUSPOKUS OYUNCAK’  olup, işbu Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni kapsamında "hokuspokusoyuncak.com” olarak anılacaktır.
Yükleniyor...