Kullanıcı Sözleşmesi

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Kanunlarına uygun olarak kurulmuş olan şirketimiz; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) hükümleri başta olmak üzere ilgili tüm diğer mevzuata uygun olarak kimliğinizi, belirli veya belirlenebilir kılınan her türlü bilginizi, özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere, bizle paylaştığınız her türlü bilgiyi Veri Sorumlusu sıfatıyla korur, işler, kullanır ve saklar.

UYELİK SOZLESMESİ

1.Sitenin Tanımı:

HOKUSPOKUS OYUNCAK internet sitesi Turkiyede faaliyetlerini yuruten bir HOKUSPOKUS OYUNCAK şirketidir.

2.Sozleşmenin Konusu:

İşbu Sozleşmenin konusu HOKUSPOKUS OYUNCAK sahip oldugu internet sitesi hokuspokusoyuncak.com dan faydalanmak icin yapacagınız uyelik şartlarının (bundan boyle uye olarak anılacaktır) belirlenmesidir.

3. Hak ve Yukumlulukler

3.1. Uye, www.hokuspokusoyuncak.com internet sitesine uye olurken verdigi kişisel ve diger sair bilgilerin kanunlar onunde dogru oldugunu, HOKUSPOKUS OYUNCAK bu bilgilerin gercege aykırılıgı nedeniyle ugrayacagı tum zararları aynen ve derhal tazmin edecegini beyan ve taahhut eder.

3.2. Uye, HOKUSPOKUS OYUNCAK tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, uyenin soz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple dogabilecek tum sorumluluk ile ucuncu kişiler veya yetkili merciler tarafından HOKUSPOKUS OYUNCAK a karşı ileri surulebilecek tum iddia ve taleplere karşı, HOKUSPOKUS OYUNCAK soz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her turlu tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.3. Uye www.hokuspokusoyuncak.com internet sitesini kullanırken tum yasal mevzuat hukumlerine uymayı ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhut eder. Aksi takdirde, dogacak tum hukuki ve cezai yukumlulukler tamamen ve yalnızca uyeyi baglayacaktır.

3.4. Uye, www.hokuspokusoyuncak.com internet sitesini hicbir şekilde kamu duzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amac icin, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavuz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, uye başkalarının hizmetleri kullanmasını onleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.5. www.hokuspokusoyuncak.com internet sitesinde uyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve duşunceler, tamamen uyelerin kendi kişisel goruşleridir ve goruş sahibini baglar. Bu goruş ve duşuncelerin www.hokuspokusoyuncak.com ile hicbir ilgi ve baglantısı yoktur. HOKUSPOKUS OYUNCAK ın uyenin beyan edecegi fikir ve goruşler nedeniyle ucuncu kişilerin ugrayabilecegi zararlardan ve ucuncu kişilerin beyan edecegi fikir ve goruşler nedeniyle uyenin ugrayabilecegi zararlardan dolayı herhangi bir sorumlulugu bulunmamaktadır.

3.6. HOKUSPOKUS OYUNCAK, uye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve uye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. uye, www.hokuspokusoyuncak.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı ugrayabilecegi herhangi bir zarar yuzunden HOKUSPOKUS OYUNCAK dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.7. Uye, diger internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan dogacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen uyeye aittir.

3.8. Işbu uyelik sozleşmesi icerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkacını ihlal eden uye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup HOKUSPOKUS OYUNCAK bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuclarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, HOKUSPOKUS OYUNCAK uyeye karşı uyelik sozleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.9. HOKUSPOKUS OYUNCAK her zaman tek taraflı olarak gerektiginde uyenin uyeligini silme, muşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. uye iş bu tasarrufu onceden kabul eder. Bu durumda, HOKUSPOKUS OYUNCAK hicbir sorumlulugu yoktur.

3.10. www.hokuspokusoyuncak.com  internet sitesi yazılım ve tasarımı HOKUSPOKUS OYUNCAK mulkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diger fikri mulkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar uye tarafından izinsiz kullanılamaz, kopyalanamaz ve degiştirilemez. Bu web sitesinde adı gecen başkaca şirketler ve urunleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mulkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

3.11. HOKUSPOKUS OYUNCAK tarafından www.hokuspokusoyuncak.com, internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yonelik olarak ve/veya yasal mevzuat cercevesinde siteye erişmek icin kullanılan İnternet servis saglayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye dogrudan baglanılmasını saglayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

3.12. HOKUSPOKUS OYUNCAK kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, urunlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak icin kullanımını kullanıcılarının ozel tercihlerine ve ilgi alanlarına yonelik calışmalarda uyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. HOKUSPOKUS OYUNCAK uyenin www.hokuspokusoyuncak.com internet sitesi uzerinde yaptıgı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.

3.13. HOKUSPOKUS OYUNCAK kanunlara uygun şekilde, her turlu urun ve hizmetlere ilişkin tanıtım, reklam, iletişim, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, keza magaza kartı, kredi kartı ve uyelik bilgilendirme, işlem, uygulamaları icin HOKUSPOKUS OYUNCAK tarafından SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, bilgisayar, telefon, e-posta/mail, faks, (cihazınızda acık ise) bluetooth-diger kablosuz aglar, sosyal medya ve online iletişim agları ve diger elektronik iletişim aracları ile sosyal, ticari ve sair elektronik iletişimler yapılabilir, uyelerimize ticari elektronik iletiler gonderilebilir.

3.14. www.hokuspokusoyuncak.com a uye olan kişi, yururlukte bulunan ve/veya yururluge alınacak uygulamalar kapsamında HOKUSPOKUS OYUNCAK iştiraki olan tum şirketler tarafından  kendisine urun ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diger muşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdigini beyan ve kabul eder. Uye, Hokuspokusoyuncak.com a uye olurken ve/veya başka yollarla gecmişte vermiş oldugu ve/veya gelecekte verecegi kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tuketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaclarla toplanmasına, HOKUSPOKUS OYUNCAK. Iştiraki olan tum şirketler ile paylaşılmasına, HOKUSPOKUS OYUNCAK iştiraki olan tum şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdigini beyan ve kabul eder. uye aksini bildirmedigi surece uyeligi sona erdiginde de verilerin toplanmasına, HOKUSPOKUS OYUNCAK iştiraki olan tum şirketler ile paylaşılmasına, HOKUSPOKUS OYUNCAK iştiraki olan tum şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdigini beyan ve kabul eder. Uye aksini bildirmedigi surece HOKUSPOKUS OYUNCAK iştiraki olan tum şirketlerin kendisi ile internet, telefon, SMS, vb iletişim kanalları kullanarak irtibata gecmesine izin verdigini beyan ve kabul eder. uye yukarıda bahsi gecen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle dogrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya musbet, velhasıl herhangi bir zarara ugradıgı konusunda talepte bulunmayacagını ve HOKUSPOKUS OYUNCAK iştiraki olan şirketleri sorumlu tutmayacagını beyan ve kabul eder. uye veri paylaşım tercihlerini degiştirmek isterse, bu talebini HOKUSPOKUS OYUNCAK muşteri hizmetleri cagrı merkezlerine iletebilir.

3.15. HOKUSPOKUS OYUNCAK uyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiginde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya HOKUSPOKUS OYUNCAK a teblig edilen yasal işlemlere uymak; (b) HOKUSPOKUS OYUNCAK web sitesi ailesinin haklarını ve mulkiyetini korumak ve savunmak icin gerekli olduguna iyi niyetle kanaat getirdigi hallerde acıklayabilir.

3.16. HOKUSPOKUS OYUNCAK web sitesinin virus ve benzeri amaclı yazılımlardan arındırılmış olması icin mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai guvenligin saglanması icin kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı saglaması gerekmektedir. Bu baglamda uye www.hokuspokusoyuncak.com web sitesine girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tum hata ve bunların dogrudan ya da dolaylı sonuclarından kendisinin sorumlu oldugunu kabul etmiş sayılır.

3.17. HOKUSPOKUS OYUNCAK, sitenin icerigini diledigi zaman degiştirme, kullanıcılara saglanan herhangi bir hizmeti degiştirme ya da sona erdirme veya HOKUSPOKUS OYUNCAK web sitesin de kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

3.18. HOKUSPOKUS OYUNCAK, uyelik sozleşmesinin koşullarını hicbir şekil ve surette on ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman degiştirebilir, guncelleyebilir veya iptal edebilir. Degiştirilen, guncellenen ya da yururlukten kaldırılan her hukum, yayın tarihinde tum uyeler bakımından hukum ifade edecektir.

3.19. HOKUSPOKUS OYUNCAK, uyelere ait bilgiler yasal duzenlemelerin ongordugu sorumluluklar cercevesinde ilgili kuruluşlara acıklanabilir. Ayrıca, verdikleri kişisel bilgiler ile alışverişlerine dair her turlu kişisel olan-olmayan bilgileri (isim, soyisim, rumuz, yaş, cinsiyet, medeni durum, yaşanılan bolge, egitim duzeyi, ilgi alanları, kıyafet dahil her turlu urune ilişkin alışveriş alışkanlıgı-begenileri, fatura icerikleri, cep/ev/iş telefon numarası, cihaz kodu, mail adresi, şifre haric her turlu kart bilgileri, teknik reklam tanıtıcısı-kimligi bilgileri ve konum verileri gibi) kanunlara uygun bicimde ve gerekli tedbirler alınarak, HOKUSPOKUS OYUNCAK ve keza ortakları-iş ortakları, halefleri ve/veya bunların belirleyecegi (sosyal medya-online reklam işletmecileri dahil) ucuncu kişiler/kuruluşlar tarafından, gerek yasal nedenlerle, gerek genel ve kişiye ozel urun-hizmet ve imkanlardan yararlandırılabilmesi icin, gerek ise her turlu, urun-hizmet tanıtımı, reklam, iletişim, promosyon, satış, pazarlama, magaza kartı, kredi kartı ve uyelik bilgilendirmeleri, uygulamaları ve işlemleri yapılması amacı ile otomatik olan/olmayan yontemler ile alınabilir, temin olunabilir, devralınabilir, yasal azami sure aşılmamak uzere ongorulecek sure icin  yurt icinde ve dışında yazılı/manyetik arşivlere kaydedilebilir, depolanabilir, muhafaza olunabilir, elde edilebilir hale getirilebilir, kullanılabilir, guncellenebilir, degiştirilebilir, yeniden duzenlenebilir, sınıflandırılabilir, paylaşılabilir, yurt icinde-dışında aktarılabilir, transfer olunabilir ve sair kanunlara uygun suretler ile işlenebilir.

3.20. Hokuspokusoyuncak.com uzerinde uyeler tarafından verilen bilgilerin ve işlemlerin guvenligi icin gerekli onlemler bilgi ve işlemin mahiyetine gore HOKUSPOKUS OYUNCAK veya ilgili kuruluşca sistemlerde ve internet altyapısında alınmıştır. Toyzzshop.com kullanımlarında tum kredi kartı işlemleri ve onayları Hokuspokusoyuncak.com’dan bagımsız olarak ilgili Banka ve benzeri Kart Kuruluşlarınca online olarak aralarında gercekleştirilmektedir (Kredi kartı "şifresi" gibi bilgiler HOKUSPOKUS OYUNCAK tarafından gorulmez ve kaydedilmez).

3.21. Hokuspokusoyuncak.com da uyelik, urun/hizmet satın alma ve bilgi guncelleme amaclı girilen bilgiler, keza kredi kartı ve banka kartlarına ait hassas gizli bilgiler diger internet kullanıcıları tarafından goruntulenemez.

3.22. Taraflar, HOKUSPOKUS OYUNCAKa ait tum bilgisayar kayıtlarının tek ve gercek munhasır delil olarak, HUMK madde 287'ye uygun şekilde esas alınacagını ve soz konusu kayıtların bir delil sozleşmesi teşkil ettigi hususunu kabul ve beyan eder.

3.23. HOKUSPOKUS OYUNCAK, iş bu uyelik sozleşmesi uyarınca, uyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gonderme yetkisine sahip olmakla beraber, uye işbu uyelik sozleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS lerinin cep telefonuna gonderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. uye mail ve/veya SMS almaktan vazgecmek istemesi durumunda [email protected] adresine e-posta gondererek iptal edebilir.

4. Sozleşmenin Feshi

İşbu sozleşme uyenin uyeligini iptal etmesi veya HOKUSPOKUS OYUNCAK tarafından uyeliginin iptal edilmesine kadar yururlukte kalacaktır. HOKUSPOKUS OYUNCAK uyenin uyelik sozleşmesinin herhangi bir hukmunu ihlal etmesi durumunda uyenin uyeligini iptal ederek sozleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

5. İhtilaflerin Halli
İşbu sozleşmeye ilişkin ihtilaflerde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6. Yururluk

Uyenin, uyelik kaydı yapması uyenin uyelik sozleşmesinde yer alan tum maddeleri okudugu ve uyelik sozleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettigi anlamına gelir. İşbu Sozleşme uyenin uye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yururluluge girmiştir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İş bu metin uyelik sozleşmesi eki niteliginde olup, sozleşme ile elde edilen Kişisel Verilere ilişkin aydınlatma metnini ve acık rıza beyanını icermektedir.

AYDINLATMA METNİ

1) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca VERİ SORUMLUSU şirketimiz HOKUSPOKUS OYUNCAK, işbu uyelik Formu sayesinde elde etmiş oldugu, uyelik hesabı acılmasına ilişkin başvuru talebini ileten kişiye ait kişisel verileri (Ad/Soyad/e-mail/Telefon numarası/Adres/cocuguna ait İsim Soyisim/cocuk Dogum Gunu) ilgili mevzuatın izin verdigi durumlarda veri sorumlusu olarak kaydedebilir, sınıflandırabilir, işleyebilir, saklayabilir, guncelleyebilir ve ucuncu kişilere aktarabilir.

2) Uyelik hesabı acılmasına ilişkin başvuru talebini ileten kişiden alınan kişisel veriler, şirketimizce satış ve tedarik yonetimi hususlarında kontrol saglamak, faturalandırma yapmak, yasal bildirimlerin yapılması, teslimat işlemleri, muşteri talep ve/veya şikayetlerinin takibi, iş sureclerinin yonetilmesi, her turlu urun ve hizmet tanıtımı, reklam, iletişim, promosyon, pazarlama, kullanım alışkanlıklarının belirlenmesi, ticari elektronik ileti gonderilebilmesi, muşteriyi urun ve hizmetlerden faydalandırmak, urun ve hizmetlerin satış ve pazarlama faaliyetlerinin planlanması, sozleşme ve yasadan dogan mesuliyetlerin eksiksiz ve dogru bir şekilde yerine getirilmesi, uyelere ozel hizmetlerin oluşturulması, ziyaretci kayıtlarının oluşturulması, ticari işbirliklerinin, yonetim ve iletişim faaliyetlerinin ve stratejilerinin dogru olarak planlanması, yurutulmesi, yonetilmesi, internet sitemizde sunulan hizmetlerin geliştirilmesi ve sitede oluşan hataların giderilmesi amaclarıyla işlenebilir.

3) Uyelik hesabı acılmasına ilişkin başvuru talebini ileten kişiden alınan kişisel veriler, Şirket tarafından, ilgili kanun ve sair mevzuat hukumlerinin zorunlu kıldıgı ve/veya izin verdigi kişi, kurum ve/veya kuruluşlara, verileri alma yetkisi bulunan kamu tuzel kişilerine, Şirketin hissedarlarına, calışanlarına, yurtici/yurtdışı iştiraklerine, hizmet aldıgı ve/veya iş birligi yaptıgı yurtici/yurtdışı kişi, kurum, kuruluş ve/veya diger ucuncu kişilere aktarılabilir.

4) Uyelik hesabı acılmasına ilişkin başvuru talebini ileten kişiye ait kişisel veriler, Şirket tarafından calışanları, yurtici/yurtdışı iştirakleri, iş birligi yaptıgı kişi, kurum ve/veya kuruluşlar, resmî kurumlar veya diger ucuncu kişiler, [*] tarafından, sozlu, yazılı veya elektronik ortamda, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parcası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla toplanabilir.

5) Uyelik hesabı acılmasına ilişkin başvuru talebini ileten kişinin a) kendisine ait kişisel verilerin işlenip işlenmedigini ogrenme, b) kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadıgını ogrenme, d) yurt icinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldıgı ucuncu kişileri bilme, e) kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların duzeltilmesini isteme, f) mevzuatta ongorulen şartlar cercevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme, g) (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinin aktarıldıgı ucuncu kişilere bildirilmesini isteme, h) işlenen verilerinin munhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendisi aleyhine bir sonucun ortaya cıkmasına itiraz etme, ve i) kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara ugraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakları bulunmaktadır.

6) Yukarıda belirtilen haklara ilişkin talepler, [https://www.hokuspokusoyuncak.com] internet adresimizdeki başvuru formunun doldurularak elden veya noter kanalı ile [[email protected]] e mail adresimize iletilmesini takiben en gec 30 gun icerisinde ucretsiz sonuclandırılacaktır.

UYENİN ACIK RIZA BEYANI

Yukarıda tarafıma yapılan bilgilendirme cercevesinde, verdigim tum kişisel bilgileri kendi rızamla verdigimi beyan eder, vermiş oldugum kişisel verilerin Şirket tarafından yukarıda belirtilen amaclarla kullanılmasına, kaydedilmesine ve bu amaclarla yurt ici ya da yurt dışına aktarılmasına, kişisel iletişim bilgilerimin bu rıza beyanı şartları dâhilinde saklanmasına, kaydedilmesine ve ucuncu kişiler ile paylaşılmasına acık muvafakatim oldugunu, kişisel verilerinin işlenmesine ve korunmasına ilişkin olarak bilgi talep etme hakkım dahil olmak uzere tum haklarımı ogrendigimi ve veri sorumlusuna başvurarak haklarımı Kanuna uygun bicimde her zaman kullanabilecegim noktasında bilgilendirildigimi kabul ve beyan ederim.
Yükleniyor...